MichałK

Opinia o działalności Rady Mieskiej oraz burmistrza

Recommended Posts

Dziś zamieszczę swoją opinię na temat działalności radnych i burmistrza. Proszę jednocześnie o wyrozumiałość i dodawanie do tego tekstu wszelkich uwag ponieważ zakres działań jest wielki i na pewno nie wspomniałem o wszystkim. Może przy współudziale wszystkich odwiedzających "caffe" razem stworzymy obszerną opinię.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta

Na samym początku dodam, że moim celem nie było atakowanie nikogo lecz wyrażenie swojej opinii na temat tego co w naszej gminie się dzieje. Jedni zgodzą się z moją opinią, drudzy tylko z częścią a inni będą sceptycznie nastawieni. Wszyscy się różnimy poglądami ale bez tego nie ma demokracji, w której powinniśmy szanować poglądy każdego nawet jeżeli są sprzeczne z naszymi przekonaniami. Swoją opinie o działalności radnych Rady Miejskiej w Ińsku oraz burmistrza Ińska oparłem o protokoły z sesji rady kadencji 2010-2014 poczynając od pierwszej sesji kończąc na siedemnastej, o sprawozdania burmistrza z działalności między-sesyjnej oraz o rozmowy z mieszkańcami Gminy i Miasta Ińsko, wszystko starałem przedstawić w miarę konstruktywnie.

Pierwszą sprawą, którą chciałbym poruszyć jest udzielanie się poszczególnych radnych na wyżej wymienionych sesjach. Przez udział radnych w posiedzeniu rozumiem tutaj składanie wniosków i interpelacji oraz branie udziału w dyskusjach na dany temat poruszany na posiedzeniu, nie zaliczałem do tego odczytywania dokumentów. Dane te nie napawają optymizmem, mając na uwadze zwłaszcza to, że radny jest funkcjonariuszem publicznym, reprezentantem mieszkańców. Największy udział w posiedzeniach reprezentuje dwóch radnych, którzy są w opozycji do aktualnie rządzących. Faktem jest, że społeczeństwo wybierające swoich przedstawicieli oczekuje od rajców dużego udziału w życiu publicznym i walkę o rzeczy ważne dla funkcjonowania społeczeństwa. Udział poszczególnych radnych w sesjach Rady Miejskiej prezentuje się następująco:

1. 48,42% Radny Włodzimierz Szafran

2. 27,79% Radny Jacek Liwak

3. 7,37% Wiceprzewodniczący Jerzy Kościelny

4. 3,68% Przewodniczący Bogdan Terebecki

5. 2,63% Radny Kazimierz Dec oraz radny Zbigniew Drabik

6. 2,10% Radny Stanisław Bujny

7. 1,58% Radna Katarzyna Rudzik - Faliszewska

8. 1,05% Radna Krystyna Jackowiak, radny Andrzej Błażejewski, radny Tadeusz Michalski oraz radny Krzysztof Skonieczko

9. 0,52% Radna Małgorzata Sękiw, radny Zbigniew Mazurek oraz radny Piotr Malcer

Z ubolewaniem przyjąłem fakt, że już na trzeciej sesji w nowej kadencji przyjęto uchwałę, z której wynikała podwyżka pensji dla burmistrza Gminy i Miasta Ińsko. Dziwne to zjawisko, że radni, którzy tak głośno mówią o ciężkiej kondycji finansów gminy podnoszą i tak już wysoką pensję burmistrzowi. Najlepszym wyjściem było pozostawienie pensji na poprzednim poziomie, a może nawet trzeba było pomyśleć o małej obniżce tej kwoty jak czyniło to wielu samorządowców w innych gminach naszego kraju, tłumacząc fakt nadchodzących ciężkich czasów dla jednostek samorządowych. Już dwukrotnie w ciągu tej kadencji radni uchwalali budżet gminy. Budżet skonstruowany jest na miarę naszych możliwości twierdzili niektórzy radni oraz burmistrz. Po części mogę się przychylić do tego stwierdzenia ponieważ sytuacja finansowa jest trudna, ale należało by również zadać sobie pytanie kto doprowadził do takiej sytuacji i czy urząd robi wszystko by pozyskać nowe źródła dochodu głównie po przez nowych inwestorów z branży turystycznej oraz lekkiego przemysłu sprzyjającemu środowisku naturalnemu naszej gminy? Pod koniec 2011 roku rada podejmowała nie uniknione podwyżki podatków. Swoistą burzę wywołała podwyżka podatku rolnego. Uważam, że podwyżki podatków mogły być troszeczkę mniej dotkliwe dla mieszkańców, zwłaszcza w czasach kiedy utrzymanie jakiegokolwiek gospodarstwa domowego czy rolnego staję się coraz droższe, a chęci do podwyższania płac w naszym kraju brak. Sztandarową porażką radnych było podjęcie uchwały o nie wyodrębnianie z budżetu gminy funduszy sołeckich. Fundusze sołeckie mogły by wspomóc działalność sołectw naszej gminy oraz ich rozwój. Taki fundusz na pewno wspomógł by sołtysów oraz rady sołeckie. Tym bardziej, iż sołtysi byli za funduszem sołeckim. Uważam, że mieszkańcy naszych sołectw najlepiej wiedzą co w danej miejscowości muszą zrobić i wierzę, że pieniądze z funduszu sołeckiego były by rozdysponowane dobrze. Radni uchwalali również plany zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych obrębów naszej gminy. Dobrze, że plany są tworzone i nasi rajcy je przyjmują, ponieważ stworzą one możliwości szybszego rozwoju naszej gminy. Trzeba mieć nadzieję, że już w niedługim czasie cała Gmina Ińsko będzie miała obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego. Należy tu nadmienić, że plany należy konstruować przy konsultacjach z mieszkańcami i przyjmować wszelkie ich uwagi co do tworzonego planu. Niestety uważam, że opłatę adiacencką lepiej było ustalić na poziomie 15%-20%. Ustalenie jej na najwyższym możliwym poziomie może skutkować brakiem znacznych wpływów z tego tytułu. Swoistym faux pas rady było podjęcie uchwały o przystąpieniu do opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Ciemnik, Gmina Ińsko. Jest to zlecenie opracowania planu dla terenu gdzie planowana jest kopalnia żwiru w pobliżu miasta Ińsko. Niestety nie odbyły się przed tym obiecane konsultacje z mieszkańcami. Dwóch radnych opozycji zgłosiło wniosek o niepodejmowanie uchwały, który niestety upadł. To posunięcie doprowadziło do referendum w sprawie kopalni kruszyw. Oburzenie mieszkańców wywołał także fakt, iż radni Ińskiego Forum Samorządowego w czasie wyborów roznosili ulotki, na których napisane było: „Jesteśmy zdecydowanie przeciwni lokalizacji kopalni surowców mineralnych na gruntach w pobliżu Ińska.†Wielu mieszkańców gminy poczuło się oszukanych tym faktem. Na jedenastej sesji rady 18 sierpnia 2011 roku odbyła się dyskusja na temat przyszłości Ińska spowodowana podjęciem w/w uchwały oraz uchwały o przeprowadzeniu referendum lokalnego. Ciekawą prezentację, która sugerowała kierunki rozwoju Gminy Ińsko przygotowało Grupa Inicjatywna Referendum oraz Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Ziemi Ińskiej. Niestety zauważyłem wtedy, że nie wszyscy radni byli zainteresowani udziałem w tej dyskusji. Przewodniczący Rady Miejskiej oraz burmistrz powtarzali, żeby prezentujący znaleźli inwestorów, a oni pomogą tym inwestorom w tworzeniu działalności. Z całym szacunkiem ale szukaniem inwestorów powinien zajmować się urząd z burmistrzem na czele, ponieważ za to między innymi burmistrz pobiera pensję z publicznych pieniędzy.

Z zainteresowaniem wsłuchałem się w wystąpienie dyrektora COK Pana Krzysztofa Czubkowskiego, w którym przedstawił sprawozdanie z przebiegu ferii zimowych. Nie ma się wcale czym chwalić. Zorganizowany był tylko jeden wyjazd na „Noc biologów†w Szczecinie. Z informacji jakie uzyskałem od rodziców uczniów w szkole zbierane były pieniążki na wyjazd na basen i lodowisko. Smutnym faktem jest to, że pieniądze te zostały zwrócone rodzicom, myślę, że przy odrobinie chęci wytłumaczenia rodzicom trudnej sytuacji dołożyli by się oni jeszcze na przejazd swoich pociech do wyżej wymienionych miejsc. Pan dyrektor był łaskaw wspomnieć, że zajęcia nie cieszyły się wysoką frekwencją. Uważam, że niektóre zajęcia dla przykładu sportowe zorganizowane były za wcześnie. Wiadome jest to, że dzieci, które mają czas wolny śpią dłużej. Z informacji jakie uzyskałem od ińskiej młodzieży dyrektor nie chciał udostępniać dla nich w godzinach wieczornych Sali bojąc się, że poniszczą sprzęt. Myślę, że młodzi ludzie zdają sobie sprawę z tego, że kiedy biorą coś na swoją odpowiedzialność i coś zostanie uszkodzone to będą musieli ponieść tego konsekwencję. Jak młodzież garnie się do sportu nie można jej w tym przeszkadzać. Złą opinią wśród młodzieży opiewa się też nasz orlik. Zdaję sobie sprawę z tego, że gmina miała problemy z pierwszym wykonawcą ale czy została ona dostatecznie sprawdzona kiedy zgłosiła chęć swojego udziału w przetargu? Pamiętam, że w Białogardzie firma została odrzucona od przetargu ze względu na nieprawidłowości. Na szczęście orlik jest już wybudowany. Smutnym faktem jest to, że kiedy młodzież chciała z niego korzystać dyrektor nie jednokrotnie dzwonił na policje. Rozumiem względy bezpieczeństwa i to że od października to marca orliki to obiekty martwe. Usłyszałem w radiu o akcji otwórzmy boiska, niech urząd włączy się do tej akcji, ponieważ okazuje się, że miliony złotych wydano w Polsce na program „Moje boisko Orlik 2012†i orliki stoją zamknięte. Co do spraw sądowych, które gmina toczy z pierwszym wykonawcą mieć trzeba tylko nadzieję, że urząd i Pan burmistrz zrobi wszystko aby sprawy te wygrać i nie stracić pieniędzy. Z entuzjazmem przyjąłem fakt remontu świetlicy wiejskiej w Ciemniku oraz siedmiu lokali socjalnych. Takie inwestycje w gminie są nam potrzebne, zwłaszcza remonty świetlic wiejskich tak aby spełniały warunki dla dzieci i młodzieży na miarę XXI wieku. Mam również nadzieję, że cała inwestycja zostanie ukończona w terminie lub z nieznacznym poślizgiem oraz, że mieszkania socjalne zostaną mądrze rozdysponowane i trafią naprawdę do najbardziej potrzebujących osób. Kolejną moją małą pochwałą dla burmistrza jest fakt remontu wielu chodników w Ińsku ponieważ nowe chodniki stwarzają komfort pieszym oraz poprawiają estetykę miasta oraz wsi. Jednakże poza chodnikami trzeba realizować inne inwestycje, które IFS miało zawarte w swoim programie, i tego ludzie oczekują. Analizując program, który przedstawiał pan burmistrz w kampanii wyborczej w 2010 roku z przykrością muszę stwierdzić, że pierwszy punkt programu dotyczący podniesienia kształcenia dzieci w szkołach nie do końca jest realizowany. Dane wyników z testów kompetencji szkoły podstawowej i gimnazjum wskazują na coroczny spadek wyników. Niegdyś mogliśmy poszczycić się wysokim miejscem w rankingach z wyników testów dziś niestety wyniki są coraz gorsze. Wielu nauczycieli, którzy uczyli mnie i moich znajomych w naszej szkole wspominam bardzo mile i wiem ile wkładali serca aby wbić nam chociaż odrobine swojej wiedzy do naszych głów. Jeden nauczyciel powinien uczyć góra dwóch przedmiotów bo wtedy skupia się najlepiej na swojej pracy. Ucząc kilku przedmiotów nie jest w stanie przedstawić rzetelnie wszystkich informacji uczniom. Szkoła jest dla uczniów drugim domem, jednak nie do pomyślenia jest fakt, że rodzice malują klasę. Czyż niedostatecznym zobowiązaniem rodziców wobec szkoły są podatki, które płacą. Uważam, że po upływie kadencji obecnego dyrektora musi zostać zorganizowany konkurs i wybrany nowy dyrektor szkoły, który poprawi pogarszającą się sytuację w ińskiej oświacie. Promenada nad jeziorem Ińsko, prace zaczęte już w pierwszej kadencji pana burmistrza. Cieszy fakt, że zostały zapewnione pieniądze ze stowarzyszenia „Siejaâ€, mam nadzieję, że inwestycja ta zostanie rozpoczęta w tym roku i jej efekty będziemy mogli w niedługim czasie podziwiać. Adaptacja remizy strażackiej trwa już kilka lat czas najwyższy doprowadzić ją do końca. Chciałbym jednocześnie zaznaczyć, że naszym strażakom przydał by się nowy wóz strażacki, dobrym rozwiązaniem było by podpytanie o dotacje jakie otrzymał urząd Gminy Węgorzyno na ten cel. Nasi strażacy są doposażeni w nowy sprzęt, ale nowy wóz jest u nas potrzebny aby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców. Od wielu lat ciągnie się temat stanu technicznego drogi w Ściennem. Wszyscy zdają sobie sprawę z potrzeby natychmiastowej budowy nowej drogi niestety wydaje mi się, że burmistrzowie naszej gminy zbyt dużo w tym temacie nie robią. Na jednej z sesji pan burmistrz powiedział, że w Ściennem trzeba wykonać pieszo - jezdnię. Uważam ten pomysł za zły, ponieważ moim zdaniem powinien być tam położony asfalt z systemem odprowadzania wody oraz chodnik. Wyłożenie drogi kostką w tak dużej wsi moim zdaniem nie zda egzaminu. Na ostatniej sesji w 2011 roku usłyszałem, że urząd chce w ramach projektu promenada nad jeziorem Ińsko wyłożyć ścieżkę w naszym parku kostką brukową. Niestety ale kostka sprawi, że park stanie się sztuczny i nie będzie miał już swojego uroku, myślę, że wyrównanie i porządne utwardzenie tej ścieżki dostatecznie wystarczy. Wystarczy, że urząd upiększy nasz park nasadzeniami, małą infrastrukturą itp., ale bez konieczności kładzenia tam kostki brukowej. Jeżeli chodzi o rozwój bazy turystycznej w naszej gminie to uważam, że zbyt wiele się w tym kierunku nie działo. Brak w dalszym ciągu poważnych inwestorów związanych z branżą turystyczną. Teren oddany w wieczyste użytkowanie, który znajduje się w centrum Ińska mimo tego, że termin rozpoczęcia budowy minął świeci pustką. Nie rozumiem dlaczego nie został on jeszcze inwestorowi odebrany. W jednym ze sprawozdań burmistrza z działalności międzysesyjnej wyczytałem, że inwestor zgłosił się aby z użytkowania wieczystego przekształcić na własność ponieważ inwestor dostanie wtedy kredyt na inwestycje. Wielu mieszkańców naszej gminy używa stwierdzenia, iż Ińsko stanęło w miejscu a niektórzy nawet mówią, że się cofa. Wielu z utęsknieniem tak jak i ja czeka już piąty rok na te ogromne ilości euro i osobę, która będzie siedziała w urzędzie, a jej zadaniem będzie tylko i wyłącznie pisanie wniosków o pieniądze unijne. Owszem urząd pozyskiwał dotacje, ale jest ich znikoma ilość, a miał być to priorytet rządów IFS. Kiedy inne gminy czerpią z unijnej kasy póki mogą bo tych pieniążków będzie już tylko coraz mniej, to u nas cały czas zgania się to na długi po poprzednikach lub brak pieniędzy na wkład własny w budżecie. Gminy z podobnym budżetem do naszego potrafią „doić unijną krowę†skuteczniej niż Gmina Ińsko. A kiedy ktoś wnioskuje na sesji o przeprowadzenie jakiejś inwestycji dostaje odpowiedź w formie „proszę mi znaleźć te pieniądze to zostanie to zrobioneâ€. Wszystkie gminy przeżywają kryzysy, ale znajdą się takie jak choćby Węgorzyno gdzie tych środków pozyskano bardzo dużo i można je liczyć w milionach. Zasmucił mnie fakt, że w czasie trwania kampanii referendalnej nawoływano mieszkańców gminy do bojkoty referendum. Nie sposób określić zachowanie burmistrza jako nie etyczne. Demokratycznie wybranej władzy nie przystoi w demokratycznym państwie namawiać do nie oddania głosu. Tym bardziej, że miliony złotych w naszym państwie wydaje się na akcję zachęcające do wyborów czy to pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej czy pod patronatem wielu fundacji. Co do oświetlenia świątecznego naszego miasteczka, a raczej o jego braku to mój komentarz jest następujący. Lampki na lipach powieszone były nieestetycznie, oświetlenie, które wisiało na lampach, zakupione kilka lat temu uszkodzone. Zastanawia mnie czy było przechowywane w odpowiednim miejscu i czy było odpowiednio konserwowane, bo jeżeli uszkodzone było z nie dopatrzenia to ktoś powinien za to odpowiedzieć. Sporo kontrowersji wzbudza fakt, iż nie jednokrotnie burmistrz widziany był kiedy to gminnym samochodem jechał w towarzystwie małżonki lub córki. Ja osobiście widziałem burmistrza w takiej sytuacji w Stargardzie Szczecińskim za budynkiem CH Zodiak. Nawet jeżeli zdarzało się to sporadycznie i przy okazji nie powinno mieć to miejsca. Takie zachowania powodują zdenerwowanie i oburzenie mieszkańców. Co do organizacji Dni Ińska. Cieszę się, że są one kontynuowane, i że w Ińsku możemy spotkać znane zespoły. Jednakże należy pomyśleć o rozbudowaniu tej imprezy, na tworzeniu bogatszej oferty kulturalnej ponieważ uważam, że obrany został stały schemat organizacji i kluczowo jest realizowany rok w rok. Ubiegło roczny koncert Leszczy nie był trafieniem w dziesiątkę ponieważ, wokalistę więcej gadał na tej scenie niż śpiewał. Za te pieniądze można było ściągnąć zespół, który cieszy się większą popularnością wśród ludzi. Ińskie Lato Filmowe jest to festiwal z wieloletnią tradycją, który trzeba pielęgnować, niestety z wielu przyczyn stracił swoją dawną świetność, nie jest już tak rozpoznawalny w kraju jak kiedyś. Trzeba podjąć nowe działania, chociażby spróbować podjąć współpracę z jakąś telewizją ogólnopolską. Zastanawiający jest również fakt wybory pana Janusza Czerwonki na przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jakimi względami kierował się burmistrz? Użyje stwierdzania jakie przedstawił radny Jacek Liwak na jednej z sesji, iż myślę, że burmistrz kierował się chyba względami osobistymi ponieważ ten pan nie miał żadnego przygotowania do kierowania wyżej wymienioną komisją. Na koniec chciałby zwrócić uwagę na cytat z programu wyborczego pana burmistrza mianowicie:

„Przy Państwa poparciu i współpracy możemy wspólnie rozwiązać wiele problemów. Możemy spowodować, że w Gminie naszej będzie można żyć i z Gminy nie trzeba będzie wyjeżdżać.â€

Mój komentarz do tych słów jest następujący. Otóż wiele osób zwłaszcza młodych na dzień dzisiejszy myśli o wyjeździe ponieważ nie tworzy się dla nich perspektyw do życia. Młodzi są solą tej ziemi i powinno dbać się o ich potrzeby tak samo z resztą jak o potrzeby wszystkich mieszkańców gminy. Nie powinniśmy dzielić się na rdzennych mieszkańców i przyjezdnych ponieważ każdy bez wyjątku czy mieszka od urodzenia czy kupił mieszkanie lub działkę w późniejszym okresie ma prawo do współdecydowania o losach gminy. Dalszy podział na „miejscowych†i „przyjezdnych†może tylko gminie zaszkodzić. Starajmy się żyć w zgodzie i robić wszystko aby w tej gminie żyło się nam lepiej. Jeżeli chodzi o osobę pana Andrzeja Racinowskiego to otrzymał tak ogromne poparcie społeczne, że to obliguje go do bardzo wytężonej pracy na rzecz mieszkańców naszej gminy.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Fundusz sołecki

Fundusz sołecki nie zostały wyodrębniony?

To ciekawe ja pamiętam, że w którymś z protokołów któryś z radnych zabierał głos w tej sprawie. Burmistrz też się chyba w tej sprawie wypowiadał. Michał możesz trochę naświetlić sprawę bo wydaje mi się, że to z lekkim przymrużeniem oka opisałeś. Temat mi się podoba ale wydaje mi się, że trzeba kilka spraw tak jak kwestie funduszu omówić. Nie mniej jednak z większością wpisu się zgadzam.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Olo
Dane te nie napawają optymizmem, mając na uwadze zwłaszcza to, że radny jest funkcjonariuszem publicznym, reprezentantem mieszkańców. Największy udział w posiedzeniach reprezentuje dwóch radnych, którzy są w opozycji do aktualnie rządzących. Faktem jest, że społeczeństwo wybierające swoich przedstawicieli oczekuje od rajców dużego udziału w życiu publicznym i walkę o rzeczy ważne dla funkcjonowania społeczeństwa. Udział poszczególnych radnych w sesjach Rady Miejskiej prezentuje się następująco:

1. 48,42% Radny Włodzimierz Szafran

2. 27,79% Radny Jacek Liwak

Michał jestem pod wrażeniem całego tego opisu. Jest to wszystko to co tu mieszkańcy podnoszą na forum. Cytat ten podnoszę dlatego, że nie wiem czy Ci ciężko pracujący Radni cokolwiek wskórali? Jaki był efekt ich wniosków formalnych i innych działań? Wedle mnie nijaki i wcale nie uważam ich jako opozycji. Opozycja nie układa się z rajcami i to w biały dzień. Nie ściga mieszkańców za to , ze mają inne zdanie! W tym jednym mam zdanie odmienne ale to jak na taki Twój wywód bardzo nie wiele sprzeczności?

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
fatalizm

Michał ! Podoba Ci się ta cenzura na portalu? Czas Twojego wklejenia treści to 25.02.2012 godz. 14.41 a tekst się ukazał o 18.45 to w żadnej gazecie nie czeka się na taką cenzurę!!!! Poza tym to ujma dla Ciebie żeby własne treści były pod takim nadzorem. Nie chodzi o to żeby podsycać konflikt jakiś ale jak to jest jedyny wolny.........

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Pan Obserwator
Michał jestem pod wrażeniem całego tego opisu. Jest to wszystko to co tu mieszkańcy podnoszą na forum. Cytat ten podnoszę dlatego, że nie wiem czy Ci ciężko pracujący Radni cokolwiek wskórali? Jaki był efekt ich wniosków formalnych i innych działań? Wedle mnie nijaki i wcale nie uważam ich jako opozycji. Opozycja nie układa się z rajcami i to w biały dzień. Nie ściga mieszkańców za to , ze mają inne zdanie! W tym jednym mam zdanie odmienne ale to jak na taki Twój wywód bardzo nie wiele sprzeczności?

Rzecz w tym, że składanie wniosków i rozmowa o wyznaczonych punktach obrad to nie wszystko. Jeżeli radny uważa, że jakaś uchwała nie spełnia pewnych wymogów zawsze może swoje rozważania kierować do wojewody albo innych instytucji. Czy obaj radni to robią tego nikt nie wie. Ja myślę, że obaj radni nawet nie wiedzą o tym, że tak mogą. Inną rzecz jest to, że frekwencja jest godna pożałowania. A to głównie z tego powodu, że już niejednokrotnie czytaliśmy i słyszeliśmy, że "najważniejsze sprawy radni na spotkaniach IFS omawiają". To tylko pokazuje fikcję posiedzeń komisji i sesji w Ińsku. To te posiedzenie powinny być od tego żeby dyskutować o tych sprawach.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
hehe

Jak widać Michał musi w aktualnościach swoje wpisy dodawać bo blogi są zarezerwowane dla Liwaka i Szafrana a przecież każdy mógł tam "współtworzyć" portal. Nie szkodzi Włodek, nie szkodzi ;)

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
mieszkanka

Piszesz kolego ,że ludzie nie chodzą na sesje i komisje i powiem tak niezbyt uczciwie podszedłeś do tej problematyki. Bo dużo osób przez ostatni rok uczestniczyło w takowych. Jednak nikt ich nie słuchał a opozycyjni radni albo cicho siedzieli albo nawet obśmiewali. Czy to nie zadziałało tym skutkiem, że ludzie już teraz czekają do wyborów i dadzą wam wszystkim wilczy bilet z waszą opozycją włącznie!!!????

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
boli mnie głowa

Napisać młody to jedno a zrealizować to drugie. Przyjezdni już na was kreskę postawili. na waszego "przyjezdnego Szafrana też. Nie pisz bzdur, że nie chcieli głosować za uchwałą o żwirowni liczy się jak ze wszystkim efekt koncowy. A ten jest jeden ; Szafran był od sierpnia na NIE a Liwak nie był potem na żadnej sesji aż do referendum. Każdy powód jest dobry żeby się wybielić.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
obserwator
Michał ! Podoba Ci się ta cenzura na portalu? Czas Twojego wklejenia treści to 25.02.2012 godz. 14.41 a tekst się ukazał o 18.45 to w żadnej gazecie nie czeka się na taką cenzurę!!!! Poza tym to ujma dla Ciebie żeby własne treści były pod takim nadzorem. Nie chodzi o to żeby podsycać konflikt jakiś ale jak to jest jedyny wolny.........

Jaka cenzura? Myślisz że ktoś społecznie siedzi cały dzień przy kompie i administruje stroną? Może Ty się do tego zgłosisz skoro masz tyle czasu i na okrągło siedzisz przy necie?

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Pan Obserwator
Jaka cenzura? Myślisz że ktoś społecznie siedzi cały dzień przy kompie i administruje stroną? Może Ty się do tego zgłosisz skoro masz tyle czasu i na okrągło siedzisz przy necie?

Dobrze, że się przyznajesz bez zbędnego nacisku. Wy nigdy nie mieliście "społecznych" zamiarów. Trzeba się teraz zastanowić jakie zamiary mieliście skoro informowanie o posiedzeniach jest społecznym przedsięwzięciem. Zdecyduj się czy oddajecie się sprawie czy robicie to bo chcecie rozgłos.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Ładowanie